تعریف هوش مصنوعی

علم و مهندسی ساخت ماشین های هوشمند٬ خصوصا برنامه های کامپیوتری هوشمند. جان مک کارتی (استنفورد)

هوش مصنوعی عموما بعنوان زیر شاخه ای از کامپیوتر محسوب شده و ارتباط تنگاتنگی با عصب شناسیُ٬ علوم شناختی٬ روانشناسی شناختی٬ منطق ریاضی و مهندسی است. پژوهشکده IBM

هوش مصنوعی شاخه ای از علوم و مهندسی کامپیوتر است که روی ایجاد رفتار شبیه انسان متمرکز شده است. هوش مصنوعی شامل موارد ذیل می باشد:

نظریه بازیها: برنامه نویسی کامپیوترها برای بازی کردن در بازیهایی چون ورق بازی٬ شطرنج و …
سیستم های خبره: برنامه نویسی کامپیوترها برای تصمیم گیری در موارد زندگی واقعی (مثل سیستم های خبره ای که به پزشکان در تصمیم گیری کمک می کنند)
زبان طبیعی: برنامه نویسی کامپیوترها برای فهم و درک زبان طبیعی و استفاده از آن
شبکه های عصبی: سیستم هایی که سعی در ایجاد رفتار شبیه انسان با تقلید از ساختار مغز حیوانات دارد.
رباتیک: برنامه نویسی برای عکس العمل نسبت به اطلاعات سنسوری بطور مناسب.Webopedia
هوش مصنوعی عبارتست از ایجاد ظرفیت برای انجام وظایفی که عموما بعنوان ویژگی های انسان شناخته می شود در کامپیوتر. این ظرفیتها شامل: استدلال٬ اکتشاف مفهوم٬ تعمیم٬ یادگیری و … می باشد. هربرت سیمون (کارنگی ملون)

مغز مصنوعی٬ مغز رباتی است که یاد می گیرد و رفتاری شبیه مغز انسان از خود نشان می دهد. با این تفاوت که بصورت ااکترونیکی ساخته شده و نه بیولوژیکی. Intelligent Systems and Their Societies

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس