تماشا کنید: مسیر دقیق خورشیدگرفتگی در سال آینده

خورشیدگرفتگی

تماشا کنید: مسیر دقیق خورشیدگرفتگی در سال آینده

تابستان سال آینده، ساکنان آمریکای شمالی می‌توانند نظاره‌گر خورشیدگرفتگی کلی باشند. اتفاقی که در تاریخ 21 ماه آگوست (۳۰ مرداد) رخ خواهد داد و سایه ماه از اقیانوس آرام تا اقیانوس اطلس کشیده خواهد شد. خورشیدگرفتگی کامل زمان رخ می‌دهد که قرص ماه به طور کامل جلوی قرص خورشید را بپوشاند. در ویدیوی زیر، مناطقی که بین دو نوار سبزرنگ قرار بگیرند، شاهد خورشیدگرفتگی کامل خواهند بود و مناطق دورتر تنها می‌توانند نظاره‌گر خورشیدگرفتگی جزئی باشند.

1395-10-02

دیدگاهتان را بنویسید