جایگاه ایران در حوزه قیمت اینترنت در میان کشورهای منطقه و جهان

قیمت اینترنت

جایگاه ایران در حوزه قیمت اینترنت در میان کشورهای منطقه و جهان

با بررسی آمارهای رسمی ارائه شده، می‌توان جایگاه ایران را در حوزه قیمت اینترنت پهن باند ثابت، اینترنت تلفن همراه و مکالمه تلفن همراه مشخص کرد. با توجه به آمارهای تعرفه‌ای در سطح منطقه، قیمت مکالمه تلفن همراه در ایران سومین قیمت ارزان منطقه بوده و قیمت اینترنت ثابت نیز رتبه‌ی دوم منطقه را به خود اختصاص داده است. همچنین ایران در حوزه‌ی قیمت اینترنت پهن باند همراه برای سیم کارت‌های اعتباری و دائمی به ترتیب در رتبه‌های دهم و چهارم منطقه قرار دارد.

بر اساس آماری که در سال 2015 منتشر شد، ایران از نظر هزینه‌ی موبایل، سومین کشور ارزان منطقه است. ارزان‌ترین قیمت مکالمه تلفن همراه در اختیار اماراتی‌ها قرار دارد و قطر نیز جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. پس از ایران هم کشورهای کویت، قزاقستان، عمان، بحرین، عربستان، ترکمنستان، رژیم صهیونیستی، اردن، آذربایجان، گرجستان، پاکستان، عراق، لبنان، مصر، ترکیه، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، فلسطین، یمن، افغانستان و سوریه به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا بیست و پنجم ارزان‌ترین قیمت مکالمه موبایل منطقه قرار دارند. در سطح دنیا نیز ماکائوی چین ارزان‌ترین قیمت مکالمه موبایل جهان را دارد و ایران پانزدهمین کشور ارزان دنیا محسوب می‌شود.

رتبه دهم ایران در منطقه در حوزه قیمت اینترنت سیم کارت های اعتباری

در حوزه‌ی اینترنت پهن باند سیم کارت های اعتباری، ایران پس از قطر، کویت، گرجستان، امارات، قزاقستان، بحرین، رژیم صهیونیستی، ترکیه و آذربایجان دهمین کشور ارزان منطقه است. کشورهای عربستان، عمان، اردن، مصر، ترکمنستان، لبنان، پاکستان، عراق، ارمنستان، قرقیزستان، فلسطین، ازبکستان، افغانستان، تاجیکستان و یمن نیز پس از ایران در رده‌های یازدهم تا بیست و پنجم این فهرست جای گرفته‌اند. ایران در سطح جهانی قیمت اینترنت پهن باند سیار مبتنی بر سیم کارت های اعتباری در رتبه‌ی 46 قرار دارد و ارزان ترین اینترنت سیم کارت های اعتباری در اختیار نروژ است.

مقایسه قیمت اینترنت پهن باند سیم کارت های دائمی

ایرانی‌ها در بخش اینترنت پهن باند سیم کارت های دائمی اوضاع بهتری دارند و رتبه‌ی چهارم منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. کشورهای قطر، قزاقستان و عربستان در جایگاه اول تا سوم این حوزه جای گرفته‌اند و پس از ایران نیز نام کشورهای گرجستان، امارات، ترکیه، کویت، قزاقستان، بحرین، آذربایجان، رژیم صهیونیستی، مصر، اردن، ارمنستان، ترکمنستان، عراق، لبنان، قرقیزستان، پاکستان، فلسطین، ازبکستان، افغانستان، تاجیکستان و یمن در رده‌های پنجم تا بیست و پنجم دیده می‌شود. دانمارک، ارزان‌ ترین اینترنت سیم کارت های دائمی را در جهان دارد و کشور ما نیز سی و پنجمین کشور دنیا در این حوزه است.

1395-11-21

دیدگاهتان را بنویسید