دانلود پروژه های آماده سی شارپ

کل برنامه ها:
http://www.personalmicrocosms.com/Pages/cs_source.aspx

*************************************************
لینک دو تا از برنامه ها
*************************************************
سورس یک ماشین حساب کامل:
http://www.personalmicrocosms.com/Pages/cspcalc.aspx

سورس یک ساعت گویا:
http://www.personalmicrocosms.com/Pa…ing_clock.aspx

دوستان اگر کسی از این نمونه سورس کد ها داشت بزاره.

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس