دستورات Command Prompt ویندوز اکس پی

این دستورات در Command Prompt یا جعبه اجرای برنامه (Run Box) ویندوز ایکس پی اجرا میشوند :

DRIVERQUERY — فهرست کردن تمام راه اندازهای (Driver) نصب شده روی سیستم.
DISKPART – انجام پارتیشن بندی دیسک
DEFRAG – انجام عمل یکپارچه سازی اطلاعات دیسک
BOOTCFG – نمایش محتویات boot.ini در اعلان فرمان(Command Prompt)
IPCONFIG – نمایش جزئیات پیکربندی IP
PAGEFILECONFIG – تنظیم حافظه مجازی
SYSTEMINFO – نمایش اطلاعات سیستم
TASKKILL – پایان دادن و حذف کردن یک یا چند وظیفه(Task)
TASKLIST – فهرست وظایف
HOSTNAME – دریافت نام میزبان
NETSTAT – پیاده سازی TCP/IP NETSTAT
RSH – پیاده سازی TCP/IP RSH
RCP – پیاده سازی TCP/IP RCP
NETSH – برنامه واسط دستورات شبکه
NSLOOKUP – انجام فرمان Lookup (نمایش نام سرویس دهنده و آی پی و..).

لیست کامل دستورات را اینجا ببینید

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس