زمین در مقابل شهاب سنگها همچنان بی دفاع است

زمین در مقابل شهاب سنگها

زمین همچنان در برابر شهاب سنگها بی‌دفاع و آسیب پذیر است

زمین در مقابل شهاب سنگها همچنان بی دفاع و آسیب پذیر است و توسعه فناوری‌های مختلف نمی تواند هیچ گونه مساعدتی به آن برای مقابله با این اجرام سحابی ویرانگر داشته باشد.

دانشمندان در سازمان فضایی ناسا حامل خبری ناامید کننده برای انسان ها هستند؛ اگر یک شهاب سنگ غول پیکر به سمت سیاره ما حرکت کند، انسانها در مقابله با آن از هیچ گونه فناوری و یا سلاح دفاعی برخوردار نیستند.

دکتر جوزف نوث از محققان سازمان فضایی آمریکا معتقد است که زمین به شکل ناامید کننده ای در مقابل حمله و یورش شهاب سنگها ناکار آمد و آسیب پذیر است. وی تاکید دارد که زمین حتی در مقابل شهاب سنگی به مانند آنچه که منجر به انقراض نسل دایناسورها شد آسیب پذیر و بی دفاع است.

از نظر نوث، دست کم 50 تا 60 میلیون سال طول می‌کشد تا شهاب سنگ های تهدیدزا و یا هر صخره آسمانی که بتواند تهدید جدی برای زمین باشد به زمین برسد.

در میان دانشمندان اعتقاد قالب آن است که در حدود 66 میلیون سال پیش، برخورد یک شهاب سنگ 10 کیلومتری به منطقه ای که هم اکنون خلیج مکزیکو نام دارد منجر به انقراض نسل دایناسورها شد.

نوث در ادامه خاطر نشان می‌کند؛ زمین در سالها 1996 و 2014 رویارویی‌های نزدیکی با ستاره های دنباله دار داشت، در آن زمان اگر از بد حادثه این اجرام آسمانی مسیر خود را به سمت زمین کج می‌کردند، انسانها هیچ دفاع برای مقابله با آنها نداشتند.

زمین در مقابل شهاب سنگها باید مسلح به چه فناوریهایی باشد؟

زمین در مقابله با شهاب سنگها باید فناوری‌هایی داشته باشد تا بتواند این اجرام آسمانی را از مسیر خود منحرف کرده و مانع از نزدیک شده آنها شود.

نوث تاکید دارد که مقابله با شهاب سنگها دست کم شامل دو ماموریت مهم خواهد بود؛ در اولین ماموریت یک کاوشگر رباتیک به سمت شهاب سنگ ارسال می‌شود که آن را از مسیرش خارج کند. در ماموریت دوم باید یک فضا پیمای “تراکتور گرانش” در کنار شهاب سنگ پرواز کند تا با استفاده از کشش گرانشی آن را هر چه بیشتر از زمین دور کند.

این استراتژی فناورانه تنها در مقابل شهاب سنگهایی به پهنای 400 متر مفید است و اگر زمینی‌ها بخواهند مسیر شهاب سنگهای بزرگتر را منحرف کنند باید از انرژی هسته ای در این جهت استفاده نمایند.

1395-09-30

دیدگاهتان را بنویسید