سهم ایران از توسعه صادرات نرم‌افزار و چند نکته

چهارشنبه، ۶ مهرماه ۱۳۸۴

طبعاً این اقدامات نیز در راستای کمک به توسعه صادرات نرم‌افزار در کشور صورت می پذیرد. بر اساس آمار اعلام شده از سوی کنسرسیوم توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای طی سه سال گذشته جمعاً یک میلیون دلار برای توسعه صادرات نرم‌افزار کشور سرمایه گذاری شده است. به این ترتیب میانگین سرمایه گذاری کشور برای توسعه صادرات نرم‌افزار رقمی معادل 300 هزار دلار بوده است.
مطابق آمار و بررسی‌های انجام شده از سوی ثنارای ما در سال 82 عددی معادل 200 تا 250 هزار دلار، در سال 83 رقمی معادل 350 تا 400 هزار دلار و برای سال جاری (بر اساس پیش بینی ها و میزان سرمایه گذاری های انجام شده در 6 ماه اول سال 84) رقمی معادل 150 تا 200 هزار دلار برای توسعه صادرات نرم افزار کشور سرمایه گذاری کرده ایم.

1- ما به شکل گیری و راه‌اندازی شرکت‌های نرم افزاری جدید برای گسترش توسعه صادرات نرم‌افزار کشور کمک کنیم.
2- ما باید به دنبال تقویت و کمک به توسعه صادرات نرم‌افزار شرکت‌های فعال و موجود در این عرصه باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس