سی دی آموزشی UML

سی دی آموزشی " مدلسازی سیستمهای نرم افزاری توسط UML " مجموعه ای است که تعدادی از متخصصین تحلیل سیستم بعد از مدتها تلاش ،تهیه نموده اند تا در جهت افزایش سطح علمی و کاربردی اساتید، دانشجویان و متخصصین کامپیوتر در زمینه تحلیل،طراحی، و مدلسازی سیستم‌های نرم‌افزاری گامی مؤثر برداشته شده باشد. در این مجموعه علاوه بر استفاده از reference های معتبر دانشگاهی، از دانش فنی و تجربیات متخصصین شرکتهای مختلف در طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری نیز بهره گیری شده است.

با مطالعه این مجموعه قادر خواهید بود اطلاعات و مهارت‌های ذیل را کسب نمایید:
  • درک صحیح از معماری سیستم‌های نرم‌افزاری، لزوم مدل‌سازی و استفاده از رویکردهایی همچون MSF و RUP
  • تسلط بر مفاهیم موجود در UML شامل عناصر، ارتباط ها، نمودارها، مکانیزمها و …
  • تکنیک‌های مدل‌سازی در محیط نرم افزار Rational Rose
  • تسلط بر مهارت‌های پیشرفته در مدل‌سازی، نظیر Business Modeling، Code Generation و …

در این مجموعه یک Case Study با عنوان Course Registration System نیز بررسی شده است. کاربران بعد از تسلط بر مفاهیم مورد نظر می توانند در آزمونهایی که جهت سنجش درک شما از مفاهیم UML پیش بینی شده شرکت کنند.

همچنین منابع مورد استفاده و تکمیلی بصورت کتاب الکترونیکی و مقاله در دسترس شما می باشند.

فرم درخواست

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس