طراحی مغز مصنوعی برای کامپیوتر

شبیه سازی مغز انسان با سوپر کامپیوتر


طراحی مغز مصنوعی برای کامپیوتر

گروه انفورماتیک- امیر بهادری نژاد: در حال حاضر بزرگترین چالش پیش روی دانشمندان، شبیه سازی ساختار مغز انسان در قویترین سوپر کامپیوتر جهان می باشد. در داخل مغر انسان جنگلی از میلیون ها رشته مغزی به چشم می خورد که عملکرد این رشته های عصبی و همکاری آنها با یکدیگر باعث می شود که تفکرات انسان شکل بگیرد. از دیرباز انسان علاقه مند بود تا اسرار مغز خود را کشف بکند و تا حدودی موفق به انجام چنین کاری شده است.
در حال حاضر دانشمندان یک دانشگاه در لوزان سوئیس پروژه ای را آغاز کرده اند که هدف از اجرای این پروژه عظیم، شبیه سازی ساختار و عملکرد مغز انسان است. مدیر این پروژه می گوید که در گذشته نرم افزاری وجود نداشت که با آن بتوان به شبیه سازی ساختار و عملکرد مغز انسان پرداخت. وی در این رابطه می گوید: در گذشته کامپیوترها قادر به تشریح و شناسایی پیچیدگی مغز انسان نبودند. در حال حاضر سوال می شود که به چه دلیل مغز انسان تا این حد پیچیده است. برای پاسخ دادن به این پرسش ابتدا باید ساختار و عملکرد مغز را شبیه سازی کرد تا بتوان در مورد علت پیچیدگی آن نظر داد.
اما از این پس به کمک سوپر کامپیوتر بلوجین می توان به تشریح پیچیدگی مغز انسان پرداخت. یکی از افرادی که در اجرای این پروژه مشارکت فعال دارد می گوید: هدف ما ساخت یک دستگاه هوشمند یا روبات نیست بلکه هدف اصلی ما از اجرای چنین پروژه ای فهم بهتر مغز انسان است که برای دستیابی به آن ابتدا باید به شبیه سازی مغز پرداخت و سپس عملکرد آنرا در یک دستگاه مصنوعی امتحان کرد. چنین کاری باعث خواهد شد که ابهامات موجود در مورد مغز انسان از بین برود و بفهمیم که به چه دلیل مغز انسان قابلیت فهم و درک برخی از مسائل را دارد و مسائل دیگر را درک نمی کند.
البته شبیه سازی مغز کار بسیار دشواری است چون برای دست یافتن به این هدف ابتدا باید سلول به سلول به ارزیابی و تحلیل مغز پرداخت. دانشمندان باید ابتدا عملیات الکترونیکی صورت گرفته در تک تک رشته های مغزی را مورد بررسی قرار بدهند و دریابند که این رشته ها با چه زبانی با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند.
سپس نتایج بدست آمده از این تحقیقات به کامپیوتر بلوجین داده می شود تا اینکه خود کامپیوتر نیز به تجزیه و تحلیل این داده ها بپردازد. پس از آن هر یک از پردازنده های بلوجین به گونه ای برنامه ریزی خواهند شد تا اینکه مانند یکی از رشته های مغزی عمل کنند.
یکی از کارشناسان شرکت آی بی ام که از سازندگان بلوجین است می گوید: ما در این کامپیوتر بیش از هشت هزار پردازشگر داریم که به صورت موازی با یکدیگر فعالیت می کنند و در هر لحظه با هم در ارتباط هستند. به همین دلیل هر پردازشگر در قالب یک رشته مغزی فعالیت کرده و با هم ارتباط برقرار می نمایند. پس از اینکه با این روش ساختار مغز انسان شبیه سازی شد آنگاه می توان در پایان پروژه دریافت که مغز در برابر برخی از داروها و بیماریها چه واکنشی از خود نشان خواهد داد.
در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا روزی فرا خواهد رسید که کامپیوترها به تنهایی و به صورت مستقل صاحب مغز بشوند. مدیر این پروژه در این رابطه می گوید: با آنکه پیشرفتهای قابل توجهی در حوزه کامپیوتر صورت گرفته اما باید توجه داشت که در حال حاضر تنها ۸ هزار پردازشگر در بلوجین به عنوان رشته های مغزی وجود دارد در حالیکه در مغز انسان میلیونها رشته مغزی وجود دارد که با یکدیگر ارتباط دارند. به همین دلیل برای اینکه بخواهیم کامپیوتر را مانند انسان دارای مغز کنیم آنگاه به میلیونها پردازشگر کامپیوتر نیاز است که تمام این پردازشگرها باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند.
در همین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که تا سالها نمی توان به اسرار مغز انسان پی برد و به تشریح پیچیدگی های آن از لحاظ بیولوژیکی پرداخت. در هریک از رشته های مغزی میلیونها مولکول وجود دارد که دسترسی به بطن این مولکول ها و عملکرد آنها سالها به طول خواهد انجامید.
با وجود اینکه کامپیوترها هر روز در حال پیشرفت هستند اما بشر فاصله ای طولانی با اختراع هوش و مغز مصنوعی مانند مغز خودش خواهد داشت. به همین دلیل تنها کاری که دانشمندان می توانند در شرایط فعلی انجام بدهند، مطالعه و شبیه سازی ساختار مغز انسان است

منبع روزنامه همشهری

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس