ماه گرفتگی نیم سایه ای امشب را در آسمان ایران از دست ندهید

ماه گرفتگی نیم سایه ای

ماه گرفتگی نیم سایه ای امشب را در آسمان ایران از دست ندهید

با اعلام رئیس انجمن نجوم اهواز امشب آسمان دچار ماه گرفتگی نیم سایه ای خواهد شد. گرفتگی ماه و خورشید از اتفاقات جذاب ستاره شناسی است و مردم در ساعات پایانی جمعه بیست و ششم شهریور و بامداد شنبه می‌توانند این پدیده نجومی زیبا را مشاهده کنند.

در اکثر مواقع و به دلیل نزدیکی خورشید و سایه زمین به گروه صعودی و نزولی ماه، قبل و بعد از هر گرفتگی خورشید یک گرفتگی ماه نیز رخ خواهد داد. خسرو جعفری زاده در این رابطه گفت:

گرفتگی ماه زمانی رخ می‌دهد که ماه در سایه زمین قرار می‌گیرد و به عبارت دیگر زمین در بین خورشید و ماه قرار می‌گیرد.

وی در ادامه دو بخشی بودن فضای زمین را علت جذابیت بیشتر ماه گرفتگی در مقایسه با خورشید گرفتگی دانست. زمین از دو بخش تمام سایه و نیم سایه تشکیل می‌شود. جوی که زمین از آن برخوردار است موجب شکست نور می‌شود و به این ترتیب مقداری از نور خورشید به درون تمام سایه زمین متساعد می‌شود.

ماه گرفتگی نیم سایه ای ، امشب مشاهده خواهد شد

بر اساس گفته مدیر انجمن نجوم اهواز ماه گرفتگی به سه شکل صورت می‌گیرد: ماه گرفتگی جزئی، ماه گرفتگی کامل و ماه گرفتگی نیم سایه ای، و امشب شاهد پدیده گرفتگی ماه به صورت نیم سایه ای خواهیم بود. در این پدیده زمین وارد نیم سایه می‌شود که طی آن مقدار تاریکی اندکی را مشاهده می‌کنیم؛ اما پس از گذشت یک ساعت از شروع این پدیده می‌توانیم تاریکی را در قسمت بالایی ماه نظاره گر باشیم. این قسمت تاریک با ابزاری مانند تلسکوپ به راحتی قابل مشاهده است.

ماه گرفتگی نیم سایه ای

بر اساس اعلامیه انجمن نجوم اهواز این پدیده زیبا، ساعت 21:25 دقیقه جمعه 26 شهریور آغاز می‌شود و بهترین زمان برای دیدن تاریکی ماه در ساعت 23:25 دقیقه است که ماه به نیمه راه می‌رسد. همچنین گرفتگی ماه در 1:24 دقیقه بامداد شنبه به پایان می‌رسد.

ماه گرفتگی نیم سایه ای

1395-06-26

دیدگاهتان را بنویسید