ما در یک جهان هولوگرافیک زندگی می‌کنیم: احتمال قوی تر شد!

جهان هولوگرافیک

ما در یک جهان هولوگرافیک زندگی می‌کنیم: احتمال قوی تر شد!

شاید کمی ترسناک باشد اگر که بگوییم تمامی کیهان، درواقع تصویری هولوگرافیک است. این فرضیه جدید نیست و از دهه 90 میلادی درباره آن صحبت می‌شود. اما تحقیق جدیدی که حاصل کار پژوهشگرانی از کانادا، ایتالیا و انگلیس است، نشان می‌دهد که این احتمال قوی‌تر از آن چیزی است که تا پیش از این فکرش را می‌کردیم. این پژوهش جدید که بر مبنای بی‌نظمی‌های موجود در تابش پس‌زمینه کیهانی استوار است، پیشنهاد می‌کند شواهد زیادی وجود دارد که جهان ما یک جهان هولوگرافیک است.

اینگونه فرض کنید که تمامی ادراک شما از سه بعد مکانی و یک بعد زمان، در واقع از یک میدان دوبعدی سرچشمه می‌گیرد. این مفهوم مشابه طرح‌های هولوگرام عادی است که تصویری سه بعدی را بر روی یک صفحه کاغذ دوبعدی ترسیم می‌کند. اما این بار، کل دنیای ما در ابعادی کمتر کدگذاری شده است.

جهان هولوگرافیک

سیر تحولی یک جهان هولوگرافیک از آغاز تا امروزه

مفهوم جهان هولوگرافیک ، برای فیزیکدانان جذاب است. چرا که با بی‌نظمی‌های موجود در نظریه نسبیت انیشتین و مکانیک کوانتومی سازگاری دارد. در حالیکه یافته‌های انیشتین، ساختارهایی با مقیاس‌های بزرگ را به زیبایی توصیف می‌کند، در توضیح ساختارهای بسیار ریز در ابعاد کوانتومی شکست می‌خورد. اصل هولوگرافیک، از چارچوب نظریه ریسمان نشئت می‌گیرد. اما به جای آنکه سعی کند ابعاد بالاتری را برای جهان در نظر بگیرد (همانند نظریه M با 11 بعد)، به تنها دو بعد متکی است.

هرچند اثبات یا رد این نظریه در مورد کیهان، روی زندگی عادی ما تاثیری نخواهد گذاشت، اما در همین رابطه ایده‌های ملموس‌تری نیز از سوی برخی افراد مطرح شده است. به طور مثال، David Bohm عقیده دارد که ذهن ما نیز همانند یک هوگرام عمل می‌کند. همچنین وی عقاید جالبی در مورد “ارتباطات” و “ذات مفاهیم” داشته که با یافته‌های امروزه از مفاهیم هولوگرافیک، کاملا مرتبط است.

1395-11-14

دیدگاهتان را بنویسید