مترجم متون پینگلیش به فارسی

این برنامه برای کمک به فارسی زبانان آواره ای نوشته شده که دست بر قضا کیبورد فارسی هم ندارند. از آنجا که همه عادت کرده ایم پینگیلیش تایپ کنیم، ما این برنامه را نوشتیم تا فارسی را از خطر انقراض نجات دهیم (یه چیزی تو مایه های فردوسی).

http://www.pitchup.com/pin2pa/

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس