متوسط سرعت دسترسی به اینترنت پس از اجرای فاز دوم شبکه ملی اطلاعات

متوسط سرعت دسترسی به اینترنت پس از اجرای فاز دوم شبکه ملی اطلاعات

فاز دوم شبکه ملی اطلاعات پس از یک دهه انتظار در بهمن‌ماه 95 و در دهه فجر عملیاتی شد تا از این پس، دسترسی به محتوای داخلی با سرعت و کیفیت بهتری برای مشترکان اینترنت فراهم شود. گفته‌ می‌شود که با اجرای فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، متوسط سرعت دسترسی به اینترنت پهن باند ثابت به 4 مگابیت بر ثانیه و سرعت دسترسی به اینترنت پهن باند همراه به 3 مگابیت بر ثانیه رسیده است.

پس از اجرای فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، آمارهایی را از متوسط سرعت دسترسی به اینترنت در بخش‌های مختلف منتشر کرد. طبق این آمار منتشر شده، در حال حاضر ضریب نفوذ دسترسی پهن باند ثابت خانگی به 60 درصد و ضریب نفوذ دسترسی پهن باند سیار به 35 درصد رسیده است. همچنین سرانه ترافیک نیز 27 کیلوبایت بر ثانیه و نسبت ترافیک داخلی 50 درصد اعلام شده است.

سرعت دسترسی به اینترنتمتوسط سرعت دسترسی به اینترنت در فاز اول شبکه ملی اطلاعات

این اعداد و ارقام در حالی اعلام شده که پیش از این و با اجرای فاز اول شبکه ملی اطلاعات، متوسط سرعت دسترسی به اینترنت پهن باند ثابت، 3 مگابیت بر ثانیه و متوسط سرعت دسترسی پهن باند سیار، 2 مگابیت در ثانیه اعلام شده بود.

ضریب نفوذ دسترسی پهن باند ثابت خانگی در فاز اول شبکه ملی اطلاعات 40 درصد و ضریب نفوذ دسترسی پهن باند سیار 30 درصد بوده است. سرانه ترافیک نیز در فاز اول 14 کیلوبایت بر ثانیه و نسبت ترافیک داخلی در این مرحله 45 درصد عنوان شده بود.

1395-12-04

دیدگاهتان را بنویسید