مشاهده تیم کوک و ساندار پیچای در یک رستوران کاربران را هیجان زده کرد!

مشاهده تیم کوک و ساندار پیچای در یک رستوران کاربران را هیجان زده کرد!

تیم کوک و ساندار پیچای را باید مدیران ارزشمندترین شرکت‌های آمریکایی دانست که در سال‌های اخیر نقش بسیار مهمی را در پیشرفت تکنولوژی ایفا کرده‌اند. از قرار معلوم این دو شرکت رابطه تکنولوژیک خوبی با یکدیگر دارند، چرا که رهبران آن‌ها در یک رستوران مشغول گپ زنی دیده شده‌اند! مشاهده تیم کوک و ساندار پیچای در یک رستوران در پالو آلتو کالیفرنیا کاربران زیادی را هیجان‌زده کرده است!

آیا صحبت‌های تیم کوک و ساندار پیچای تنها درباره تکنولوژی است؟

از قرار معلوم در بعد از ظهر روز پنجشنبه نهم مارس مصادف با نوزدهم اسفند ماه، تیم کوک و ساندار پیچای در رستوران تامارین (Tamarine) واقع در پالو آلتو کالیفرنیا مشغول صرف غذا و گپ زنی دیده شده‌اند. از این تصویر مشخص نیست که این دو درباره چه موضوع و یا موضوعاتی در حال صحبت هستند، اما آنچه به خوبی قابل درک است، یک گفتگوی آرام و دو طرفه میان آن دو است!

شاهده تیم کوک و ساندار پیچای در یک رستوراننکته دیگری که مشخص است، دورهمی این دو مدیر ارشد دو کمپانی بزرگ دنیای تکنولوژی به صرف تنها یک نوشیدنی است، چرا که در این تصاویر خبری از هیچ غذایی بر روی میز نیست!

تیم کوک و ساندار پیچایبه نظر شما تیم کوک و ساندار پیچای در حال صحبت درباره چه موضوعاتی هستند؟ آیا تمام صحبت‌های آن‌ها درباره دنیای تکنولوژی است؟

1395-12-20

دیدگاهتان را بنویسید