معرفی نرم افزارهای حسابداری مالی و انبارداری

این تاپیک جهت معرفی Package های حساداری مالی و انبارداری فارسی تولید شده در داخل کشور ایجاد شده است :

برای شروع : حسابداری مالی همکاران سیستم


فراهم آوردن اطلاعات مالی منسجم و به هنگام سازمان‌ها و موسسات اقتصادی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اهداف سیستم حسابداری مالی تلقی کرد. این گروه از اطلاعات، مجموعه‌ی عملیات سازمان‌ها و موسسات یاد‌شده را در قالب شاخص‌های کمّی بیان می‌کند و زمینه های لازم را برای کنترل و برنامه‌ریزی‌های مدیریت مهیا می‌سازد.
نرم‌افــزار حاضر، به عنوان بخشی از سیستم‌های یکپارچه‌ی اطلاعات مدیریت همکاران سیستم، وظیفه‌ی ‍جمع‌آوری نتایج عملیات و فعالیت‌های اقتصادی سازمان را بر‌عهده دارد. درحقیقت، افزون بر وظایف معمول سیستم‌های حسابداری مالی، نقش اصلی این نرم‌افزار را می‌توان دریافت، طبقه‌بندی و جمع‌بندی اطلاعات سایر سیستم‌ها همچون انبار و حسابداری انبار، دریافت و پرداخت، دارایی‌های ثابت، بهای تمام شده و . . . پنداشت.

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس