معرفی مراکز آموزش دوره های UML , RUP, Rational Rose , Visio

مهندسی نرم‌افزار
روش‌های تجزیه و تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی،‌ عیب‌یابی و نگهداری و متدولوژی‌های قابل استفاده در ایجاد نرم‌افزارها، مهم‌ترین مطالبی است که در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرند.

Rational Rose
نرم‌افزار Rational Rose یک نرم‌افزار تجزیه و تحلیل مبتنی بر زبان برنامه‌نویسی UML می‌باشد از قابلیت‌های این نرم‌افزار می‌توان به ایجاد نمودارهای مختلف جهت کسب مهارت‌‌های طراحی وتهیه گزارش Rational Rose جهت شناسایی مشکلات طراحی اشاره کرد.

RUP
RUP مخفف Rational Unified Process و متدی جهت مدیریت نرم‌افزارهای Object Oriented می‌باشد. مواردی که در آن می‌توان از RUP استفاده نمود عبارتند از:
بسط تکرارپذیر
مدیریت نیازها
مدیریت کیفیت
مدیریت کنترل تغییرات

SSADM
مخفف Structured Systems Analysis and Design Method می‌باشد. SSADM متدی برای تجزیه و تحلیل مراحل گسترش سیستم‌هاست. ساختارهای اصلی متد SSADM عبارتند از:
Feasibility Study
Requirements Analysis
Requirements Specification
Logical System Specification
Physical Design

UML
زبان برنامه‌نویسی UML طوفانی در زمینه توسعه و تولید نرم‌افزار ایجاد نموده است. این زبان با ابزارهای مستندسازی بسط و توسعه و پشتیبانی می‌شود. UML مخفف Unified Modeling Language است و می‌تواند توسط برنامه‌نویسان برای طراحی جزئیات کلاس‌ها در یک زبان Object Oriented استفاده می‌شود. هم‌چنین به تحلیل‌گران برای ایجاد تصاویر گسترده از نحوه تاثیرگذاری سیستم‌ها بر روی یکدیگر کمک می‌کند.

Visio
نرم‌افزار Visio جهت ایجاد فلوچارت و انواع نمودارها مناسب می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس