نرم افزار مدرسه .NET

مرکز تکنولوژی اطلاعات‌ یک نگاه مبتکر طرح‌های نوین IT، با به کارگیری تخصص‌ها و تجربیات نه ساله خود افتخار دارد تا با ارائه مجموعه نر‌م‌افزارهای «مدرسه Net.» مدارس کشور را در جهت نیل به اهداف بلند آموزشی‌ یاری دهد.

مدرسه.net نتیجه تلاش بی وقفه تیم های تخصصی یک نگاه در طی دو سال و استفاده از تجربیات ارزنده کارشناسان آموزشی و مدیران باسابقه و کاردان است.
مدرسه.net در بخش فنی شرکت پس از طی مراحل پیچیده و دقیق نیاز سنجی و تحلیل توسط همکاران شرکت که از بهترین اساتید ایرانی هستند در بخش programing و develop نوشته شده و سپس bug ها (خطا های نرم افزاری) بر طرف گردید.
پس از طی این مراحل و در حین گسترش برنامه شناخت نیاز های جدید نیز در حال انجام است. ….

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس