نصب SQL Server 2005

آیا نسخه Enterprise مربوط به sql server 2005 بر روی سیستم عامل XP service pack 2 قابل نصب است.هنگام نصب تمام گزینه های آن مانند Report service و غیره فعال نمی باشد.لطفا من را راهنمایی نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس