ویدیوی سقوط آزاد از ارتفاع 8 کیلومتری آن هم بدون چتر نجات !

ویدیوی سقوط آزاد از ارتفاع 8 کیلومتری آن هم بدون چتر نجات !

Luke Aikins ، نام شخصی با دل و جرات است که اخیرا یک سقوط آزاد از ارتفاع 8 کیلومتری آن هم بدون چتر نجات انجام داده و رکوردی عجیب را به نام خود ثبت کرده است.در ادامه ویدیوی این پرش شگفت انگیز را تماشا خواهید کرد.

سقوط آزاد از ارتفاع 8 کیلومتری آن هم بدون چتر نجات

دیدگاهتان را بنویسید