یک سیستم پرتال چیست و چگونه کار مى کند ؟

مى شوند که کاربران اینترنت بتوانند گردش خود را در اینترنت از طریق یک مدخل مدرن و ساختیافته شروع نموده و هر موقع که اراده کنند بدون هیچ مشکلى به نقطه شروع بازگردند .
در یک دسته بندى کلى عملکرد ها و قابلیتهاى اصلى یک سیستم پرتال عبارتند از :
– دسترسى به اطلاعات مورد نیاز
– ارتباط با دیگر کاربران
– دسترسى به برنامه هاى کاربردى مجزا
– انجام امور روزمره کارى ، شهر ى ، ادارى و …
بنابراین یک سایت پرتال باید علاوه بر
قابلیتهاى زیر بنایى همچون امنیت ، سرعت ، و دقت ، سرویسهاى متععدى نیز در اختیار کاربران و مدیران سایت قرار دهد . عمده این سرویسها عبارتند از:
1- سرويس مديريت Ù…Ø*توا
2- سرویس پست الکترونیک
3- سرویس کنفرانس الکترونیکى
4- سرویس جستجو
5- سرویس عضویت در سایت
6- سرویس نظر سنجى
7- سرویس تکمیل و ارسال فرم هاى الکترونیکى
8- سرویس پرداخت اینترنتى
9- سرویس خبر

باید توجه داشت که یک پرتال موفق تنها شامل مجموعه اى از منابع اطلاعاتى نیست بلکه ترکیب درستى از سرویس هاى اصلى فوق الذکر است .

انواع پرتال :- پرتال هاى شرکتى : Corporate Portal
دسترسى اختصاصى به اطلاعات خاصى از یک شرکت یا
کمپانى خاص را فراهم مى کند .
– پرتال هاى تجارى : Commerce Portal
از مقوله تجارت الکترونیک پشتیبانى مى کند .
– پرتال هاى شهرى : City Portal
دسترسى به خدمات و اطلاعات یک شهر را ممکن مى
سازد .
– پرتال هاى فراگیر : Pervasive Portal
دسترسى از طریق تجهیزات فراگیر مثل PDA را ممکن مى
سازد .

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس