چگونه پروپوزال (proposal) بنویسیم؟

مقدمه
موضوع این دورهی کوتاه نوشتن پروپوزال است. اما پروپوزال به خودی خود امری مستقل نیست. پروپوزال‌نویسی باید قسمتی از فرایند برنامه‌ریزی و تحقیق،توسعه و بارور نمودن سرمایه های بالقوه و تامین منابع مالی باشد.
این تفکر که مشارکت بین تامین کننده اعتبار و محقق در یک مسیر بدون سود جریان پیدا کند امروزه منسوخ شده است. زمانی که شما وقت زیادی را برای بدست آوردن پول میگذرانید باید در نظر داشته باشید دور ریختن و هدر نمودن آن سخت است. در واقع دلارهای خرج شده به وسیله یک بنیاد یا تعاونی تا زمانی که آنها ضمیمه برنامه های قوی در بخشهای قابل استفاده نشده اند ارزشی ندارند.

این بدرستی یک مشارکت ایده آل است. موسسات، عقاید و ظرفیتهایی برای حل مشکلات دارند که هیچ دلاری نمی تواند آنها را انجام دهد. بنیادها و موسسات، منابع مالی دارند اما منابع دیگری برای ایجاد برنامه ها مورد نیاز است. رساندن این دو به هم به طور موثر و نتیجه بخش به یک همکاری پویا نیاز دارد.
شما به دنبال تصاحب دلارها، نیاز دارید از یک روند قدم به قدم پیروی کنید. برای کامیاب شدن احتیاج به زمان و شکیبایی است. بعد از آن که شما یک پروپوزال را نوشتید به مدت یک سال زمان نیاز دارید تا منابع مورد نیاز را برای انجام آن را تهیه کنید. و حتی یک پروپوزال نوشته شده‌ی کامل که برای ارائه جهت داوری آماده شده است ممکن است به دلایل مختلف پذیرفته نشود.

افزایش سرمایه، یک سرمایهگذاری برای آینده است. هدف شما باید ساختن یک «شبکه سرمایه» و سرمایه گذاران متحد باشد. تعداد زیادی که کمکهای مالی کوچک بر اساس خلوص نیت اعطا می کنند و تعداد اندکی هم ممکن است اعتبارات دورهای بزرگ اختصاص دهند. به وسیله تعقیب مجدانه انواع مراحل فرایند هر سال شما می توانید بسیاری از پشتیبانان منظم خود را نگاه دارید و تعادلی را بین ورودی و خروجی سرمایه گذاران بزرگ ایجاد کنید.

فرایند سفارش شده فرمول خشکی نیست که سرسختانه باید از آن تبعیت کنید. این یک شیوه پیشنهادی است که می تواند برای سازگار شدن با نیازهای غیر انتفاعی و ویژگی های خاص هر موقعیت روزآمد شود. سرمایه گذاری به همان میزان که هنر است به همان میزان یک علم است. شما باید به خاطر آن خلاقیت خود را افزایش دهید و قابل انعطاف(flexible) باقی بمانید.
…………….

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس