کتاب الکترونیکی مطالعه ی موفق با تمرکز

مطالعه ی موفق با تمرکز. م.حورایی

این کتاب واقعا ارزنده و مفید را در بعضی مجلات بصورت اختصاصی و پستی بفروش می رسانند حال آنکه این کتاب واقعا مفید حقایقی را در مطالعه من و شما آشکار می کند که خواندن ۸۲ صفحه آن ارزش واقعی لذت مطالعه و تمرینات مفید آنرا زیر و رو می کند.

فصول این کتاب:
فصل اول :واقعیت ها در تمرکز حواس تمرکز چیست ؟
فصل دوم :اساس تمرینات در: تمرکز حواس
فصل سوم :علاقه مهم ترین شرط در تمرکز حواس
فصل چهارم :تعیین هدف و هدفمداری
فصل پنجم :عوامل مهم دیگر در مطالعه ی متمرکز
فصل ششم :تمرکز حواس در کلاس
فصل هفتم :پرورش دقت وحواس پنج گانه
فصل هشتم :تن آرامی یا Relaxation
فصل نهم :یوگا و افزایش تمرکز
فصل دهم :مراقبه و مانترا
فصل یازدهم :چند تمرین برای تمرکزحواس
فصل دوازدهم :تمرکز از راه ذکر و عرفان
فصل سیزدهم :پاسخ به سؤالات شما درباره ی تمرکزحواس
این کتاب هیچ مشکلی نداشته و ربطی به فونت آن ندارد. در صورت عدم مشاهده متون از آکروبات ریدر ۶ به بالا استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس