کشف آب در فراسیارات با شیوه‌ای جدید

کشف آب در فراسیارات

کشف آب در فراسیارات با شیوه‌ای جدید

کشف آب در فراسیارات همواره چالشی جدی برای ستاره شناسان بوده است. در واقع کشف یک سیاره به خودی خود بسیار پیچیده و چالش‌برانگیز است. حال تصور کنید دانشمندانی که قصد دارند آب را بر روی سیارات کشف کنند با چه مشکلاتی باید مواجه شوند.

چالش‌ها و پیچیدگی‌های یاد شده در زمانی به اوج می‌رسند که دانشمندان بر روی کشف آب در فراسیارات متمرکز شوند. سیاراتی که خارج از منظومه شمسی قرار دارند و به دور ستاره‌ای غیر از خورشید می‌چرخند.

کشف آب در فراسیارات با تلسکوپ جدید

تلسکوپ جدیدی که در کشور شیلی مستقر شده است دانشمندان را به کشف آب در فراسیارات با شیوه جدید امیدوارتر کرده است. با استفاده از این تلسکوپ، دانشمندان مدعی شده‌اند که در درون اتمسفر فراسیاره‌ای به نام 51 Pegasi B یا همان فرا‌سیاره دیمیدوم (Dimidum) آب وجود دارد. کشف آب در این فراسیاره در حالی صورت گرفته است که بیش از 50 سال نوری با زمین فاصله دارد.

قبل از بهر‌ه‌برداری از امکانات این تلسکوپ، ادعا در خصوص وجود آب در فراسیارات غیر ممکن بود. با استفاده از این تلسکوپ و پس از جمع‌آوری اطلاعات گردآوری شده حاصل از مشاهده فراسیارات و تعامل آن با ستاره میزبان، دانشمندان قادر هستند نتیجه‌گیری‌های متعددی در خصوص وجود آب یا عدم وجود آن در فراسیارات ارائه دهند.

هرچند نمی‌توان با قاطعیت در خصوص وجود آب در فراسیاره 51 Pegasi B نظر داد، اما به هر حال راه حل دیگری برای این مسئله وجود ندارد، زیرا نزدیک شدن به این فراسیاره غیر ممکن است و دلیل آن نیز نزدیکی این جرم سحابی به ستاره میزبان است که فراسیاره دور آن می‌چرخد. به طور مثال فاصله فراسیاره 51 Pegasi B با ستاره میزبان خود، در قیاس با فاصله عطارد از خورشید بسیار کمتر است.

1395-11-16

دیدگاهتان را بنویسید