کشف سرنخ‌هایی درباره چگونگی ایجاد الگوهای تیره و روشن سطح ماه

الگوهای تیره و روشن سطح ماه

کشف سرنخ‌هایی درباره چگونگی ایجاد الگوهای تیره و روشن سطح ماه

براساس تحقیقات جدیدی که توسط دانشمندان ناسا به انجام رسیده است ، سرنخ‌هایی جدید درباره چگونگی ایجاد الگوهای تیره و روشن سطح ماه به دست آمده که می تواند ما را به کشف راز این نقش و نگارهای مرموز نزدیک تر سازد.

جان کلر از مرکز هوا فضای گادارد ناسا در گرینلند واقع در این مورد عقیده دارد که این الگوها که آنها را چرخش قمری می‌خوانیم، سطح کره ماه را رنگ‌آمیزی کرده‌اند. این الگوها منحصر به فرد هستند و تنها آنها را در ماه مشاهده کرده‌ایم و از زمان اکتشاف آنها مانند یک راز باقی مانده‌اند.

کلر دانشمند پروژه در ماموریت مدارگرد شناسایی ماه ناسا است. در این ماموریت مشاهدات مهمی صورت می‌گیرد. ممکن است چرخش‌های قمری انبوه بوده و در یک گروه نمایان شوند و یا اینکه به عنوان یک ویژگی منفرد باشند.

در مشاهدات پیشین دو سرنخ قابل توجه درباره شکل‌گیری الگوهای تیره و روشن سطح ماه بدست آمد؛ اول اینکه، این الگوها در مکانی مشاهده شده‌اند که میدان‌های مغناطیسی باستانی در آنجا وجود داشته است. دوم اینکه، مکان‌های درخشان این الگوها نسبت به مکان‌های اطراف آن‌ها تغییرات آب‌وهوایی کمتری دارند.شاید این میدان‌های مغناطیسی از سطح ماه در برابر بادهای خورشیدی محافظت می‌کنند.

طبق این مدل جدید، میدان مغناطیسی می‌تواند در برابر وزش بادهای خورشیدی یک میدان الکتریکی قدرتمند ایجاد کند.صدها ولت پتانسیل الکتریکی قوی می‌تواند ذرات بادهای خورشیدی را منحرف کرده یا از سرعت آنها بکاهد. این موضوع باعث کاهش تاثیر تغییرات آب‌وهوایی در مناطق ذکر شده در اثر جریان بادهای خورشیدی می‌شود که در نتیجه مناطق درخشان مناطقی محافظت‌شده هستند.

دیدگاهتان را بنویسید