کشف عنصر بور در سیاره مریخ برای اولین بار

سیاره مریخ

کشف عنصر بور در سیاره مریخ برای اولین بار

یافته‌های جدید مریخ‌نورد کنجکاوی نشان می‌دهد سیاره مریخ برای صدها میلیون سال، پذیرای حیات بوده است. حیات به شکلی که بر روی زمین می‌شناسیم. این کشف جدید، یافتن عنصر بور در سطح مریخ بوده است. عنصری که اگر مشابه بور موجود در زمین باشد، نشان‌دهنده پتانسیل زیاد مریخ برای میزبانی حیات در صدها میلیون سال گذشته عمر خود است.

برای اطلاعات بیشتر ویدئوی زیر را مشاهده کنید که Patrick Gasda از آزمایشگاه ملی Los Alamos توضیحات بیشتری ارائه می‌دهد:

1395-09-26

دیدگاهتان را بنویسید