گرم شدن اقیانوس ها باعث افزایش سیل ها خواهد شد

گرم شدن اقیانوس ها

گرم شدن اقیانوس ها باعث افزایش احتمال وقوع سیل ها خواهد شد

گروهی از محققان، روشی را برای تصحیح خطاهای مربوط به داده‌های دمایی اقیانوس‌ها ابداع کرده‌اند. خبر بد این است که به نظر می‌رسد، ما برای نیم قرن گذشته، اثرات ناشی از گرم شدن اقیانوس ها را دست کم گرفته‌ایم. سیاره زمین بیشتر از آن که تا کنون فکرش را می‌کرده‌ایم، با خطر مواجه است.

John Abraham، یکی از پژوهشگران این تحقیق می‌گوید:

از منظر تاریخی، بیشتر ثبت دماهای اقیانوس‌ها، در مسیرهای اصلی گذرگاه‌های کشتی و در نیم‌کره شمالی انجام می‌گرفته است. اکنون این داده‌ها با اهداف جدیدی که وجود دارد، تصحیح شده و در مدل آب و هوایی جدیدی تحلیل شده است.

این مدل آب و هوایی جدید، نتایج دقیق‌تر و قابل اعتمادتری تولید می‌کند. نتیجه تحقیق، به ما می‌گوید که اقیانوس‌ها و سیاره زمین، 13 درصد سریع‌تر از آنچه که تا به حال می‌پنداشتیم، در حال گرم‌تر شدن است.

گرم شدن اقیانوس ها زمین را به نابودی میکشاند

اقیانوس ها، که هفتاد درصد از سطح زمین را می‌پوشانند، نقش بسیار کلیدی در جلوگیری تغییرات آب و هوایی ایفا می‌کنند. چرا که بیشتر گرمای اضافی سیاره ما را در خود ذخیره می‌کنند. اما با گرم شدن اقیانوس ها ، اثرات ناشی از تغییرات آب و هوای که در چند سال اخیر شاهدش بودیم، بیش از پیش نمایان می‌شود. اگر کوتاه بخواهیم بگوییم، امروزه بیش از پیش نیاز به کاستن دی اکسید کربن و متان موجود در هوا احساس می‌شود. باید امیدوار بود تا دولت‌ها حداقل برای کاهش نرخ تولید گازهای گلخانه ای اقدامات موثرتری را انجام دهند.

1395-12-27

دیدگاهتان را بنویسید