‫نسل جدید مدارک و گواهینامه های مایکروسافت

‫نسل جدید مدارک و گواهینامه های مایکروسافت ‫نسل جدید مدارک مایکروسافت که با نهایی شدن NET 2.0. معرفی شده است به گفته کارشناسان این شرکت بسیار ویژه و تخصصی بوده و جزئیات بیشتری از قابلیت و آگاهی دارندگان آن را منعکس کرده و تبحر آنها را به دیگران بهتر ثابت خواهد کرد. این مدارک در سه سری و چهار اعتبارنامه موجود می باشد. Technology Series ، Professional Series ، Architect Series سه مجموعه مهم این مدارک هستند که هر یک شامل چند مدرک می باشند. همچنین دارندگان مدارک MCAD و MCSD می توانند با گذراندن یک یا دو ماده امتحانی مدرک خود را ارتقاء بخشند.
منبع : شهابفر

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس