9نکته تکمیلی در وب

دسترسی به همه حساب ها با استفاده از سرویس وبی رایگانی که در سایت http://www.fusemail.com ارائه می شود، تمام حساب های پست الکترونیک وبی و pop3 خود را از یک نقطه منترل کنید.
تحویل نکته در محل سرویس رایگان «نکته ها با email» از طرف نویسندگان کتب Tips for Dummies راه اندازی شده که مسائل فنی، تکنولوژی، تفریحی و غیره را پوشش می دهد. نشانی: http://etips.dummies.com/signup.asp
فرعی به جای اصلی برای مکاتبه با گروه های خبری یا شرکت ها، از حساب های رایگانی چون Yahoo و Hotmail استفاده کنید تا صندوق اصلی تان از هرزنامه پر نشود.
زرنگ باشید سایت http://www.another.com هزاران اسم میزبان را نشان می دهد که قبلا ثبت شده اند، بنابراین هر وقت به فکر یک حساب پست الکترونیک وبی افتادید، چیزی را انتخاب کنید که بیاد ماندنی تر باشد.
نامه نگاری خودکار می توانید هر وقت دلتان خواست نامه را بنویسید، ولی برای ارسال و خواندن پیام ها زمان بندی کنید. این برنامه زمان بندی را از نشانی http://www.acrovista.com/alarmwiz دریافت کنید.
یک برنامه جدید به نظر می رسد نقطه ضعف های امنیتی outlook Express تمامی ندارند. برای امتحان یک چیز مطمئن تر، ساده تر و کارآمد تر خیلی ها روی pegasus Mail (نشانی http://www.pmail.com) قسم می خورند.
تزئین outlook Express طرح ها و نقش های رنگارنگ و متنوع را برای رویدادهای مختلف از نشانی http://www.thundercloud.net دریافت کنید.
لینک هایی به سایت های مشابه را از آدرس http://www.daisybaxter.com/stationerylinks.htm پیدا کنید.
نگهداری آدرس ها ورود تمام اطلاعات به کتابچه آدرس ها اگر غیر ممکن نباشد، بسیار طاقت فرسا است. اجازه بدهید Email Verifier این کار را برای شما بکند. به نشانی http://www.lencom.com/verifier.html بروید. نام مستعار با استفاده از سرویس «ارجاع نامه»، آدرسی بگیرید که نامه ها را به حساب اصلی تان ارجاع (forward) می دهد. در این حالت می توانید ISP و آدرس تان را با خیال راحت عوض کنید بدون این که مجبور باشید آدرس جدید را به دیگران بدهید.


منبع: مجله شبکه

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس