PageRank گوگل چگونه محاسبه می شود

کاربرد PageRank

PageRank یکی از روشهائی است که Google‌ از آن برای تعیین ارتباط یک صفحه با موضوع و اهمیت آن استفاده می کند. PageRank تنها یکی از مقوله هائی است که مربوط به لیست شدن سایتها در گوگل می باشند.

PageRank هر صفحه در نوار ابزار ( Toolbar ) گوگل نمایش داده میشود. اگر بخواهید میتوانید آنرا از آدرس http://toolbar.google.com دریافت نمائید. PageRank عددی بین 0 و 10 است و به نظر میرسد که از یک مقیاس لگاریتمی پیروی می نماید. ادامه…

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس